Valde

Prezidente  

 
Tiesības pārstāvēt LSJF atsevišķi
Ievēlēšanas datums: 2019.gada 5.novembris
Pilnvaru termiņš: 4 gadi 

 Viceprezidente


Tiesības pārstāvēt LSJF atsevišķi
Ievēlēšanas datums: 2019. gada 5.novembris 
Pilnvaru termiņš: 4 gadi