Par LSJF

SPORTA JOGA - PRAKSE AR MĒRĶI!

Latvijas Sporta jogas federācija ir sporta biedrība, kurā apvienojušies tās biedri ar mērķi aktualizēt, veicināt un popularizēt sporta (sacensību) jogas attīstību Latvijā, organizējot, rīkojot un atbalstot jogas sportistu piedalīšanos Latvijas, starptautiskajās un pasaules mēroga jogas āsanu sacensībās un čempionātos. 

Latvijas Sporta jogas federācija ir Starptautiskās Sporta Jogas Federācijas (www.i.yogasportsfederation.org) biedrs kopš 2016. gada.

Sporta joga – ir sena specializēta jogas disciplīna jeb fiziskās jogas veids, kuru praktizē jogas sportists ar mērķi attīstīt un spēt demonstrēt augsta līmeņa fizisko un garīgo spēju rezultātu dažādu līmeņu un kategoriju jogas āsanu sacensībās.

Jogas sportista galvenās īpašības - mērķtiecība, izturība, pacietība, paškontrole, drosme, labestība, sapratne, dzīvesprieks!

Sporta jogas speciālists –  individuālu treniņu vai grupu nodarbību sporta jogā vadītājs (treneris), kurš ieguvis jogas pasniedzēja un sporta speciālista izglītību.

DARBĪBAS GALVENIE MĒRĶI:


  1. Ieviest, attīstīt un popularizēt SPORTA JOGU Latvijā
  2. Panākt SPORTA JOGAS iekļaušanu Olimpisko sporta veidu kategorijā
  3. Nodrošināt SPORTA JOGAS kā sporta veida pieejamību arī bērniem un jauniešiem un iesaistīt pēc iespējas vairāk interesentu SPORTA JOGAS disciplīnās
  4. Organizēt Latvijā nacionālā un reģionālā līmeņa sacensības un čempionātus SPORTA JOGĀ
  5. Pārstāvēt Latviju ikgadējā SPORTA JOGAS Pasaules čempionātā visās kategorijās (jaunieši, pieaugušie, seniori – vīrieši/sievietes)
  6. Nodrošināt, koordinēt un kontrolēt JOGAS SPORTISTU, SPORTA JOGAS SPECIĀLISTU un SACENSĪBU TIESNEŠU izglītību un profesionālo kvalifikāciju
  7. Veicināt sadarbību ar Latvijas izglītības iestādēm un licencētām Interešu izglītības programmu realizējošām iestādēm SPORTA JOGAS speciālistu sagatavošanā un apmācībā
  8. Sadarboties ar citām sporta federācijām neformālās izglītības jomā
  9. Piedalīties darba grupās LR normatīvo aktu izstrādē, veicinot sporta nozares, t.sk. SPORTA JOGAS attīstību Latvijā