Prasības sporta jogas speciālistiem

LSJF prasības A, B un C kategorijas sporta jogas speciālista un sporta jogas speciālista palīga sertifikāta saņemšanai.

„A” kategorija


 1. Profesionālā bakalaura grāds sporta zinātnē
 2. Piecu gadu jogas pasniedzēja/trenera darba pieredze (jogas pasniedzēja sertifikāts***)
 3. 1.-3. vieta Eiropas vai Pasaules jogas āsanu čempionātā (jebkurā kategorijā) trenera/pasniedzēja jomā

„B” kategorija


 1. Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sporta zinātnē vai augstākā izglītība (bakalaura grāds) jebkurā specialitātē un „C” kategorijas sporta speciālista izglītība*
 2. Jogas pasniedzēja darba pieredze vismaz 2,5 gadi (jogas pasniedzēja sertifikāts***)
 3. Jogas praktiskā pieredze vismaz 5 gadi (prakse jāpierāda)**

 „C”kategorija


 1. „C” kategorijas sporta speciālista izglītība*
 2. Jogas pasniedzēja sertifikāts un darba pieredze vismaz 1,5 gads
 3. Jogas praktiskā pieredze vismaz 3 gadi (prakse jāpierāda)**

Sporta jogas speciālista palīgs


 1. "C” kategorijas sporta speciālista izglītība*
 2. Jogas pasniedzēja sertifikāts*
 3. Darba prakse sertificēta „B” kategorijas sporta jogas speciālista vadībā

Skaidrojumi:


* Pretendents uz dokumentu iesniegšanas brīdi var atrasties mācību procesā (studēt), par ko Federācijā iesniedz izglītības iestādes izziņu. Pēc mācību pabeigšanas pretendents iesniedz iegūtās izglītības apliecinājuma dokumentu (diplomu, apliecību, sertifikātu).

** Pretendents iesniedz Federācijā fotogrāfijas ar izpildītām sekojošām āsanām:
 1. Dandayamana Janusirasana (4.d.) / Standing head to knee pose (4.p.)
 2. Trikonasana  / Triangle pose
 3. Dhanurasana  / Bow pose 

*** Jogas pasniedzēja sertifikāts (-i) 500 stundu apjomā. Stundas var būt summētas no vairākām programmām un kursiem. Sertifikāti un diplomi, kuru stundu skaits ir mazāks par 500, tiek atsevišķi izvērtēti LSJF un pieņemts lēmums par to atzīšanu vai atteikumu atzīt. 

„C” kategorijas sporta jogas speciālistam un sporta jogas speciālista palīgam tiek atzīts jogas pasniedzēja sertifikāts par 200 stundu apmācību kursu. 

Pieteikuma anketa sporta jogas speciālista kvalifikācijas atzīšanai un sertifikāta pieprasīšanai tiek izsniegta LSJF.