Sporta joga - prakse ar mērķi!

Aicinām pievienoties sacensību jogas pasaulei

Aicinām pievienoties

LSJF aicina jogas studijas, skolas, prakses, klubus un citus interesentus kļūt par federācijas biedriem, lai kopīgi attīstītu sporta jogu Latvijā un pārstāvētu sevi pasaules sacensību jogas arēnā.

Sacensību pasaule

"Jogas sacensības ir veselīgas uztveres un apziņas paplašināšanas 
sacensības.", Rajashree Choudhury – pieckārtēja Indijas nacionālo sacensību uzvarētāja,

Attēli un video

Latvijas Sporta jogas federācija aicina ikvienu pievienoties, lai iepazītu sevi, attīstītu, izaicinātu un pierādītu! 
Uz tikšanos sacensībās!